Världsarvet Grimetons morsekodare

Med vår morsekodare kan du skriva en vanlig text som översätts till morseal- fabetet. Skriv in en text, tryck sedan på "Översätt" eller "Spela upp". Du kan även variera hastigheten på antalet ord per minut (WPM = words per minute).

OBS! Du måste ha dina datorhögtalare påslagna för att kunna spela upp ljudet.

Morsealfabetet har fått sitt namn efter amerikanen Samuel B F Morse som levde på 1800-talet. Tidigt kom han i kontakt med olika elektromagnetiska experiment och började som amatör fundera över hur detta på något sätt kunde användas för att överföra budskap. Resultatet blev morsealfabetet, som innebar att man med hjälp av olika kombinationer av långa och korta streck kunde koda meddelanden för överföring av information med telegrafi. Vad som är mindre känt om Morse är att han även var verksam som konstnär och målade oljemålningar. sv.wikipedia.org/wiki/Morsealfabetet. Fantastiskt.